Hasteoppdrag for Staten vegvesen og Mesta i kanalen på Ulefoss etter lite ras fra gammel steinmur.
Vi måtte fjerne store stein slik at Kanalbåtene Viktoria og Henrik Ibsen kunne seile trygt forbi.
Vi takker for oppdraget SVV for oppdraget!