Hasteoppdrag for Staten vegvesen og Mesta i kanalen på Ulefoss etter lite ras fra gammel steinmur.
Vi måtte fjerne store stein slik at Kanalbåtene Viktoria og Henrik Ibsen kunne seile trygt forbi.
Vi takker for oppdraget SVV for oppdraget!

Sikring av toppen av fjellskjæring på Ekli i Skien for John Kleveland AS.
Det hadde rast ut jordmasser ned i byggegrop fra toppen, så det ble fjernet masser,
rensket og sikret skjæring slik at en unngår nye ras i byggeperioden.

Vi takker for oppdraget.