Velkommen til Norsk Erosjon og FlomsikringNyhet: Opprydding av ras ved Falkumelva i Skien.

Oppdraget består av å rydde opp etter en utglidning av ca. 500m3 siltmasser fra en bratt skråning ned mot elven. Jobben består av rydde opp å sikre området ved å avlaste skråningen med en motfylling, bygge opp skråningen med masser med mindre friksjon, etablerer skogen og natur tilbake for å unngå så i landskapet og forebygge for neste ekstremvær.