Velkommen til Norsk Erosjon og FlomsikringNorsk erosjon- og flomsikring AS (Nefs) ble startet i slutten av 2017 i Skien.

Selskapet har bygge opp et fagmiljø innen erosjonshåndtering- og flomsikring med vekt på forebygging, samt håndtering av miljøskader etter hendelser.

Nyhet: Opprydding av ras ved Falkumelva i Skien.

Oppdraget består av å rydde opp etter en utglidning av ca. 500m3 siltmasser fra en bratt skråning ned mot elven.
Vi har rydde opp å sikre området ved å avlaste skråningen med en motfylling, bygge opp skråningen med masser med større friksjon, etablerer skogen og natur tilbake for å unngå sår i landskapet og forebygge for neste ekstremvær.

Click here to add your own text